Uvek imamo slobodu izbora. Iako nam se ne čini tako, u svakoj situaciji možemo da biramo.
Međutim, pitanje je na osnovu čega biramo i upravo to je bila tema ovog onlajn predavanja. Ako svoje kriterijume baziramo na prolaznim trendovima i interesima, moglo bi se dogoditi da izbor postavimo između dve pogrešne stvari.
Zbog toga je nužno da se naši kriterijumi baziraju na trajnim vrednostima koje su jednake..