Krajem aprila, Nova Akropola Beograd organizovala je onlajn predavanje: „Misterije života i smrti“. Više od 30 slušalaca imalo je priliku da čuje jedan filozofski pogled na ovu temu koja nas sve zanima, ali o kojoj često izbegavamo da govorimo. Poslušamo li antičke filozofe, naći ćemo da smrt i život nisu suprotnosti, već delovi istog ciklusa, jedne te iste struje života. Možda se u korenu straha od smrti, u stvari, nalazi strah od života: strah od promene ili od unutrašnje transformacije i rasta. U meri u kojoj budemo prepoznavali ono čega se bojimo i suočavali se sa time, osvajaćemo i mogućnost da živimo odvažnije i slobodnije.