U vremenu brojnih kriza koje pogađaju svet, na ovom predavanju akcenat je stavljen na ljudske unutrašnje krize.

Iako na prvi pogled krize mogu da se čine različite, iskustvo prolaska kroz krizu je jednako za sve ljude.
Svi smo morali da nadiđemo sopstvena ograničenja, svi smo uspeli da u načemu pobedimo sebe!
Konačno, krize su nam pomogle da otkrijemo svoje snage i probudimo malog unutrašenjeg heroja.
Sa takvim iskustvom mnogo lakše ćemo se nositi sa novim izazovima koji nas sigurno očekuju u budućnosti.