Ovo pitanje, koje možda odražava ono što smo svi barem jednom pomislili
suočivši se sa apsurdima, nesrećama i problemima današnjeg sveta, bila je početna tačka predavanja koga je organizovala Nova Akropola u Beogradu u oktobru ove godine. Govorilo se o razvoju morala, kao sistema vrednosti i ponašanja koji nas određuje kao humana bića. Mudrost je s druge strane svesno izražavanje unutrašnjeg bića čoveka, njegove celovitosti. Pred čovečanstvom je dugačak put do istinske slobode koja se zasniva na izražavanju moralnih vrednosti. Bez toga, neće biti mudrosti ni u pojedincu ni u društvu.
Dakle, gde se sakrila mudrost? Možda se ona nije sakrila, već smo mi pobegli od nje.