Gledajući nebrojene nevolje koje se događaju u svetu logično je da se postavi pitanje: ako postoji evolucija, zašto čovek postaje sve gori?

 Svaki od nas u sebi ima koncept dobra i sve šta radi, radi zato što to za njega predstavlja neko dobro.
Time dolazimo do pitanja: šta su naši pojedinačni interesi i kako se uklapaju u kolektivno dobro?

 Kada primećujemo da nešto ne valja, to je zato što znamo da može i treba da bude bolje.
Svest se budi upravo u nevolji i pokreće nas. Da li se možda ljudska evolucija sastoji u prevaljivanju puta
koji nas vodi prema sve jasnijem konceptu dobra koga smo sposobni praktično živeti?