Grcke misterije11.12.2012. u 19h

Brankova 24, Beograd

Poznato je da je drevna Grčka kolevka kulture zapada. Mnogo toga znamo o istoriji, umetnosti, filozofiji, medicini i drugim naukama, ali nam je teško da prodremo u sam izvor  ove kulture, a to su bile misterije. Od helenskih misterijskih kultova najpoznatiji su nam  eleusinski, orfički i samotrački, a neki od njih održali su se gotovo dve hiljade godina. Cilj im je bio jačanje i osposobljavanje čoveka za svakodnevno ispunjavanje teških dužnosti i spremanje za život posle smrti.