U svakom periodu naše prošlosti postoji nešto vredno za budućnost. Sa tom idejom, svakog februara, obnavljamo duh određene epohe. Ovog puta, nadahnula nas je kultura antičke Grčke. Podeljeni u grupe, istraživali smo kakvu su odeću nosili Atinjani, šta im se obično nalazilo na trpezi, kako su uređivali svoj dom i na koje su načine učestvovali u društvenom životu.

Istraživački rad urodio je jednim pravim symposionom ili kako bismo mi to danas rekli – gozbom. Besedili smo anegdote iz života velikih filozofa, koje često i na duhovit način, prenose mudre pouke koje prevazilaze vreme i prostor.

Za ovu priliku pokušali smo i da  rekonstruišemo geranos, najslavniji od svih plesova u drevnoj Grčkoj za koji se pripoveda da ga je Tezej zaigrao nakon izlaska iz lavirinta zajedno sa devojkama i mladićima koje je od Minotaura spasao i na svetlost dana izveo uz pomoć Arijadnine niti.