Petak, 27.5.2016. u 18 h

ul. Kralja Milana 48, Beograd

Mnogo se govori o „eri komunikacije“ u kojoj, pored sve razvijenijih tehnologija koje nam se svaki dan nude, postoji sve više problema u komunikaciji.

Reč komunikacija u svom latinskom izvornom smislu, doslovno znači „pozajedničiti“. Komunikacija je razmena vitalnih elemenata koji omogućavaju obostrani rast i nadopunjavanje. Ako to nije tako, ona se pretvara u prosti „dodir“ ili „sudar“. Da bismo razvili sposobnost komunikacije potrebno je: 1. Znati slušati; 2. Znati osećati; 3. Znati misliti; 4. Znati govoriti; 5. Znati razgovarati.

Razgovor je složena umetnost koja ne zavisi od jednog čoveka, jer nas je dvoje ili više koji treba da se povežu i komuniciraju. Umeće dijaloga zapravo je umeće zajedničkog života u kome se rađa veći kvalitet ljudskih odnosa i otkrivaju nove humane vrednosti.