Ponedeljak, 26. april 2021. u 19h

Iako ćemo se svi pre ili kasnije suočiti sa misterijom smrti, o tome veoma retko razgovaramo.

Ipak, brojni filozofi ostavili su nam besmrtne stranice o ovoj temi. Jedan od njih, Konfucije, na pitanje šta misli o smrti daje sledeći odgovor: „Još ne znamo ništa ni o životu; kako bismo mogli znati išta o smrti?“

Možda život i smrt nisu suprotnosti, već dva lica jednog života; možda nas strah od smrti sprečava da istinski živimo.