U subotu 25. maja u nacionalnom parku Fruška gora, volonteri Nove Akropole Srbije sproveli su ekološku akciju. Počevši od Popovice, na usponu ka Iriškom Vencu, sakupljeno je desetak džakova otpada. Po završetku čišćenja šume, na platou iza vizitorskog centra nacionalnog parka, održano je predavanje „Skriveni svet carstva minerala“. Volonteri su pripremili izlaganje na temu geoloških procesa, sa posebnim osvrtom na nastanak Fruške gore, Panonskog basena i Panonskog mora.

Prema rečima voditelja Nove Akropole Novi Sad, Marka Čumića, ideja predavanja je bila u tome da kroz naučni pristup iznesemo klasičnu ideju o Geji – Planeti Zemlji kao majci različitih oblika života.

“Potrebno je podići svest o uzrocima i posledicama ekoloških problema. Filozofski pristup je uklanjati uzroke, a jedan od osnovnih uzroka je shvatanje čovekove pozicije kao gospodara prirode. Posledica takvog razmišljanja je antropocentrični pogled na problem, a to je da planeta mora biti čista da bi mi ljudi udisali kvalitetniji vazduh, jeli zdraviju hranu i pili zdraviju vodu. Dublji, filozofski odnos prema čovekovom mestu u prirodi je taj da smo deo jednog velikog Života. Takav stav bi nam dao zdraviji pristup ne samo u sferi ekoloških problema, već i u muđuljudskim odnosima, a na kraju i prema odnosu prema sebi samom.“