Egipat plakat29.9.2009. u 19 h

Etnografski muzej, Uzun Mirkova 2, Beograd

Egipatska filozofska misao prikazuje čitav svemir kao jedinstven organizam. Sve što postoji u univerzumu odraz je jednog neimenovanog univerzalnog božanstva. Mnogobrojni egipatski bogovi predstavljaju određene kreativne principe žive prirode.

Sakralna geografija razlikuje nebeski i zemaljski Egipat. Čovek isto tako poseduje dvostruku prirodu. Zbog toga ima aktivnu ulogu u održavanju uređenosti sveta, a njegova dužnost je da bude koristan na materijalnom i kreativan na duhovnom planu.

Za Egipćane, život i smrt su dve strane jedne te iste stvarnosti. Umreti znači preći sa obale živih na obalu mrtvih, nakon čega sledi “klijanje” i oživljavanje u nebeskom Egiptu. U tzv. “Knjizi mrtvih”, detaljno se opisuju etape zagrobnog života koje predstavljaju etape inicijacije u egipatske misterije – vrhunski doseg egipatskog umeća življenja.