knjiga tajnog boravista26.10.2012. u 20 h

Brankova 24, Beograd

Knjiga tajnog boravišta, ili popularno nazvana “Egipatska knjiga mrtvih”, deo je zbirke tekstova koji potiču od bratstava egipatskih mudraca. Ova mistično-alegorijska knjiga prvenstveno je inicijatskog karaktera i koristila se u egipatskim školama misterija, a njeni delovi koristili su se i kao pogrebni tekstovi. Kroz simbolički jezik, ona daje odgovore na najdublja filozofska pitanja: o životu i smrti, o večnom i prolaznom, o čoveku i smislu njegova postojanja.

Knjiga tajnog boravišta sadrži oko dve stotine poznatih pevanja koja mogu da se podele u četiri povezane celine, odnosno četiri etape inicijatskog puta. To je put kroz lavirint života zemaljskog i nebeskog Egipta, koji vodi do izlaska duše na svetlost Sunca.