duh-renesanse

Petak, 21.2.2014. u 19h
Brankova 24, Beograd

Nakon srednjeg veka, zatvorenog u utvrđenja i teološka pitanja, Evropa se budi sa jednim novim osećajem vitalnosti. Humanistički mislioci otkrivaju vrednost čoveka, budi se umetnost, rađa se nova nauka utemeljena na posmatranju prirode i eksperimentu. Ispod svih vidljivih promena koje ovo vreme donosi, teče struja hermetičkih i filozofskih učenja koja ponovo oživljavaju prenoseći nam duboka znanja antičke, arapske i egipatske mudrosti.