Nedelja, 21. februar 2021. u 19h

Iako se Đordana Bruna smatra glasnikom i mučenikom nauke, njemu samom možda ništa nije bilo toliko strano koliko pojam nauke. Eksperiment, čistu logiku i racionalnost smatrao je tek pomoćnim alatima u ljudskim rukama. Mnogo važnije stvari brinu ovog izuzetnog filozofa: čovekove etičke vrednosti.

Kakvu budućnost najavljuje Bruno? Nagoveštava novi pogled na život i svet. To nije pogled spekulacije, već živ odnos sa humanim vrednostima kojima prožima svako svoje delovanje. To je pogled jednog novog, obnovljenog čoveka: slobodnog, autentičnog i celovitog.

Prošlo je više od četiri veka od njegove sramotne smrti, ali ideali koji su ga pokretali i dalje blistaju pred nama, pozivajući nas da zakoračimo prema budućnosti jednog novog, obnovljenog čovečanstva.