Dani filozofije 2023: Filozofija u akciji

18 – 30. novembar 2023. | Brankova 24, Beograd | 064 80 22 390 | predavanja@nova-akropola.rs

Sva predavanja održavaju se uživo u Brankovoj 24.

I ovog novembra Nova Akropola obeležava Svetski dan filozofije organizujući manifestaciju pod nazivom „Dani filozofije 2023 – Filozofija u akciji”.

U sredu, 22. novembra u 19 časova u prostorijama Udruženja u Brankovoj 24 u Beogradu održaće se predavanje i radionica pod nazivom: Da li je istina jedna ili svako ima svoju? Program se nastavlja sledećeg dana, 23. novembra u 19 časova predavanjem: Znam, mislim, želim! A šta radim?

30 novembra u 18 sati možete prisustvovati prvom predavanju Kursa praktične filozofije.

Program predavanja

sreda 22.11.2023 u 19 časova, predavanje 

Da li je istina jedna ili svako ima svoju?

U zamršenim međuljudskim odnosima tragamo za zajedničkim temeljom na kojem možemo graditi prijateljstva, ljubavi i različite oblike društvenih odnosa. Neretko ostvarujemo bliskost sa drugim ljudima na osnovu predstava o svetu koji nas okružuje i svetu koji je u nama.

Drugim rečima, tražimo istinu, i na tom putu želimo saveznike.

Međutim, u životu se češće dešava da naiđemo na konflikte, nerazumevanja i nesporazume. Zbog čega je to tako? Da li je istina jedna ili svako ima svoju?

Mudre tradicije čovečanstva govore da svet pojavnosti koji različito percipiramo služi tome da otkrijemo svoje unutrašnje svetove. U svakome od nas nalaze se iste vrednosti koje nas definišu kao humana bića i daju nam životno usmerenje. Upravo u tome, što je isto za sve,
možemo tražiti istinu.

četvrtak 23.11.2023 u 19 časova, predavanje:

Znam, mislim, želim! A šta radim?

Znanje smo postavili na veoma visoko mesto kao kriterijum sopstvene vrednosti. Mišljenje ima svako o svemu. Želje nas vuku na razne strane… Hajde da pogledamo sada iz filozofskog ugla. Znanje nije znanje ako ga ne živimo. Mišljenje je vredno onoliko koliko su vredni njegovi pokretači. A želje? Želje su često uzrok naše neslobode… Ako se složimo sa starim filozofima da smo došli na ovaj svet da bismo naučili živeti, onda je pred nama najteži od svih zadataka: da izjednačimo ono što znamo, mislimo i osećamo sa onim što radimo.

četvrtak 30.11.2022 u 18 časova

Prirodna filozofija

uvodna tema “Kursa praktične filozofije” |više informacija i prijava