DANI-FILOZOFIJE-web

Utorak, 17.11.2015.

U 19h, predavanje:
Praktičnost filozofije danas – važnost preporoda

Sreda 18.11.2015.

U 19h, predavanje:
Muški i ženski arhetipovi I

Četvrtak 19.11.2015.

U 19h, predavanje:
Muški i ženski arhetipovi II

Petak 20.11.2015.

U 19h, radionica:
Šta nam govore simboli