Obeležavajući Svetski dan filozofije, Nova Akropola Beograd je organizovala više predavanja i radionicu.
Program je započeo 17. novembra predavanjem na temu: „Praktičnost filozofije danas – važnost preporoda“. U njemu se ukazalo na važnost svesnog delovanja čoveka koje se sprovodi kroz otkrivanje i ostvarivanje njegovih humanih vrednosti, što mu svaki put omogućava sve veći kvalitet života, čineći ga boljim pojedincom, a time i boljim članom društva u kome živi.

Dani Filozofije 2015 Važnost preporoda Dani Filozofije Nova Akropola 2015

Predavanje na temu „Praktičnost filozofije danas – važnost preporoda“

Aktivnosti su nastavljene naredna dva dana predavanjima o Muškim i Ženskim Arhetipovima. Kroz upoznavanje simbolizma božanstava slušaoci su mogli da se približe slici sveta starih Grka, kao i da prepoznaju u sebi određene elemente ovih arhetipova. Kako ovi modeli inspirišu rast i razvoj svakog pojedinca na fizičkom, psihološkom i duhovnom planu, shvatanje tih procesa omogućuje čoveku da živi sa više svesti i zrelosti.

Dani Filozofije Radionica o simbolimaDani Filozofije 2015 Nova Akropola Simboli

Radionica – „Šta nam govore simboli“

Program je završen u petak, 20. novembra, održavanjem radionice na temu: „Šta nam govore simboli“. Učesnici su, podeljeni u grupe, kroz dijalog otkrivali značenja različitih simbola sa kojima se svakodnevno susrećemo, ali o kojima retko razmišljamo kao o simbolima koji mogu da nas nečemu poduče. Osmotrivši na drugačiji način zvono, ruku, vagu ili štap, učesnici su zajednički otkrivali deo univerzalne i neprolazne vrednosti koja stoji iza svakoga od njih.