Zaduži kineski car najčuvenijeg slikara u carstvu da mu naslika jednog petla. Slikar reče da bi umeo to da uradi, ali da će potrajati bar tri godine, jer je za dobru sliku potrebno vreme. Caru strpljivost ne beše jača strana, ali ipak pristade na ovakav dogovor.

Jedva dočekavši da prođu tri godine, car se uputi slikaru. Slikar ga, međutim, dočeka praznih ruku.

– Šta je sa mojom slikom? – car nestrpljivo upita.

Slikar uze list papira i poče da slika. Četkica polete, mastilo zaigra po hartiji. Sa neverovatnom lakoćom, umetnik, za tren oka, ožive na papiru petla, uhvativši samu njegovu suštinu. Videvši to, car se rasrdi:

– Zar to pokušavaš da obmaneš svoga cara? Trebalo ti je samo tri minuta da naslikaš petla – zašto sam onda čekao tri godine?

Slikar se bez reči okrenu i povede cara u jednu zabačenu prostoriju svoje radionice. Vrata se otvoriše i car ostade zatečen. Zidovi odaje do plafona behu prekriveni hiljadama slikarevih skica, crteža i pokušaja da naslika jednog petla.

Izvor fotografije:
Pixabay File: rooster-chinese-painting-painting-1114833/