alhemija_poster22.1.2015. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Iako se danas uopšteno smatra da je alhemija samo faza koja je dovela do razvoja hemije, istorijski izvori govore nam da je ovo prastaro znanje postojalo u drevnoj Kini, Indiji, Egiptu i mnogim drugim civilizacijama. Alhemija govori o transformacijama kroz koje prolazi čitava priroda na svom putu progresivnog usavršavanja. Alhemičari kažu da se može postići zlato, besmrtnost i sreća, ali ove reči su tek simboli dubokih unutrašnjih sadržaja, a ne cilj sam po sebi.