Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd
Nova Akropola | Kulturna dešavanja - Nova Akropola
kulturna desavanja; predavanja iz filozofije; filozofija; kultura; psihologija; simbolizam; praktična filozofija
989
paged,page-template,page-template-blog-template5,page-template-blog-template5-php,page,page-id-989,paged-5,page-paged-5,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Kulturna dešavanja

Tibet – tradicija i simboli

Objavio akropola u Arhiva predavanja

Tibet28.03.2014. u h

Brankova 24, Beograd

Tibetanska tradicija govori o životu kosmosa  i čoveka kao o jedinstvenoj celini. Čovek, kao svesno biće, mora naučiti da uspostavi vezu i postane skladan deo celine kojoj pripada. Civilizacija na „krovu sveta“ vekovima je čuvala znanje o načinu povezivanja onog vidljivog i nevidljivog u čoveku i kosmosu.

28 Mar 2014 / PROČITAJ

Duh renesanse

Objavio akropola u Arhiva predavanja

duh-renesanse

Petak, 21.2.2014. u 19h
Brankova 24, Beograd

Nakon srednjeg veka, zatvorenog u utvrđenja i teološka pitanja, Evropa se budi sa jednim novim osećajem vitalnosti. Humanistički mislioci otkrivaju vrednost čoveka, budi se umetnost, rađa se nova nauka utemeljena na posmatranju prirode i eksperimentu. Ispod svih vidljivih promena koje ovo vreme donosi, teče struja hermetičkih i filozofskih učenja koja ponovo oživljavaju prenoseći nam duboka znanja antičke, arapske i egipatske mudrosti.

21 Feb 2014 / PROČITAJ

12 životnih zadataka

Objavio akropola u Arhiva predavanja

herakleSIMBOLIZAM HERAKLOVIH RADOVA

24.1.2014. u 19h

Brankova 24, Beograd

Dvanaest Heraklovih zadataka pripada najpoznatijim grčkim mitovima kroz intrigantne poduhvate u kojima se pojavljuju brojna čudovišta i drugi mitski likovi. Jezikom simbola ispričana je priča o etapama čovekovog životnog puta. Poruka mita upućena je Heraklu u nama, jer u svakom čoveku spava jedan heroj koji treba da otkrije i ostvari svoju sudbinu.

24 Jan 2014 / PROČITAJ

Platon – Gozba ili O Ljubavi

Objavio akropola u Arhiva predavanja

PLATON - Gozba

Petak 13.12.2013. u 19h

Brankova 24, Beograd

Ideje o ljubavi i lepoti, povezane s dobrotom i mudrošću, koje Platon iznosi u Gozbi, razotkrivaju čovekov put prema ostvarenju sebe kao celovitog bića, kroz neprestanu potrebu za samousavršavanjem i vladanjem sobom. Njegov Eros simbol je kreativne stvaralačke snage čiji koren leži u najmoćnijem ljudskom osećanju, ljubavi, i prometejskoj potrebi za lepotom i duhovnim visinama.

13 Dec 2013 / PROČITAJ

Platon – O duši

Objavio akropola u Arhiva predavanja

platon - o dusiPetak, 15.11.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Da li je ljudska duša smrtna ili besmrtna? Do odgovora na ovo pitanje čovek dolazi intuitivno, a kako taj odgovor određuje njegov odnos prema životu, ovo pitanje o prirodi duše postaje bitno za svakoga od nas.

15 Nov 2013 / PROČITAJ

Platon i akademija

Objavio akropola u Arhiva predavanja

Platon i Akademija

Sreda, 13.11.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Obeležavajući  Svetski dan filozofije i 2400 godina od osnivanja Platonove Akademije u Atini podsetićemo se ogromne važnosti koju je imala Akademija formirajući čitavu plejadu filozofa koji su postavili temelje zapadne civilizacije.

13 Nov 2013 / PROČITAJ

Platon – Atlantida potonuli kontinent?

Objavio akropola u Arhiva predavanja

Atlantida  potonuli kontinent

Petak 25.10.2013. u 19h

Brankova 24, Beograd

Pre više od 2300 godina, Platon je postavio zagonetku koja će okupirati čovečanstvo u nadolazećim milenijumima:

Da li je postojala Atlantida?

I dok se obično svrstavamo na stranu “vernika” ili “nevernika”, propuštamo vrlo važne detalje koji se pojavljuju u Platonovim dijalozima Timej i Kritija. Osim priče o Atlantidi Platon nam nudi izuzetno važna saznanja o čoveku, društvu i istoriji.

25 Oct 2013 / PROČITAJ

Pitagora – prvi filozof

Objavio akropola u Arhiva predavanja

Pitagora prvi filozof

20.9.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Jedan je od sedmorice mudraca stare Grčke, ličnost obavijena legendama i čudesnim pričama o njegovim putovanjima čitavim tada poznatim kulturnim svetom u potrazi za znanjem. Međutim, ono što navode i naglašavaju svi antički izvori jeste izuzetan primer moralnog života Pitagore i njegovih učenika, te da im se ljudi “više dive zbog njihovog ćutanja nego najslavnijim govornicima zbog njihovih govora“ (Isokrat)

20 Sep 2013 / PROČITAJ

Ljudski odnosi

Objavio akropola u Arhiva predavanja

Ljudski_odnosi17.5.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Istinski ljudski odnosi ne nastaju sami od sebe. Oni se uvek temelje na ljubavi i moraju da se grade. Filozofi starog sveta su govorili da je to dugačak put, koji ima svoje faze, svoja saznanja i otkrića, svoja pitanja i svoja iskušenja. Zbog toga ljubav mora da bude konkretna, praktična, izražena kroz plemenito delovanje, a ne samo kroz osećanja. Na taj način, put građenja istinske ljubavi postaje put koji vodi i do mudrosti.

17 May 2013 / PROČITAJ