Kulturno udruženje Nova Akropola
Nova Akropola | Arhiva predavanja - Nova Akropola
kulturna de[avanja; predavanja iz filozofije; filozofija; kultura; psihologija; simbolizam; praktična filozofija
989
page-template,page-template-blog-template5,page-template-blog-template5-php,page,page-id-989,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Programirana sloboda

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Petak, 12.5.2017. u 19 h

Kralja Milana 48, Studentski kulturni centar Beograd

Živimo u društvu u kome postoji čitava propaganda stvorena za naše stvarne ili izmišljene potrebe i nagone. Programirano je gotovo sve: naše fantazije, potrebe, avanture, zabave, modni trendovi… Programom je predviđeno i da naši nagoni moraju da se zadovolje jer na taj način postajemo srećni. Najtragi(komi)čnije od svega je kada se sve to nazove slobodom, iako se u praksi događa upravo suprotno: postajemo zarobljenici sopstvenog nagonskog ponašanja živeći naprosto od akcije do reakcije.

Iako izgleda da je programirano sve, nemoguće je programirati unutrašnju čovekovu slobodu, savest, inteligenciju, intuiciju, sistem vrednosti, sposobnost preuzimanja odgovornosti za sopstvene izbore. Ako uspemo da makar malo razvijemo ove ljudske kvalitete, možda upoznamo stvarnu slobodu i sreću.

15 May 2017 no comments / READ MORE

Egipat – misterije života i smrti

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Utorak, 7.3.2017. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Čovek oduvek postavlja pitanja odakle dolazi i kuda ide. U Papirusu Ani, često puta pogrešno nazvanom Egipatska knjiga mrtvih, pronalazimo elemente koji nam govore o ovom čovekovom putu, daleko van privida koga stvaraju naše promenljive percepcije.

Kroz predstave i tekstove koji su zapisani na papirusu, otkrivamo da je Papirus Ani istovremeno i knjiga života i knjiga smrti, jer misterija čovekova bića, njegova suština, ostaje jedna te ista. Egipatski mudraci ostavili su nam u nasleđe duboka znanja koja još uvek mogu da pokrenu tajanstveni proces upoznavanja samoga sebe.

08 Mar 2017 no comments / READ MORE

Da li si online

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Četvrtak, 2.2.2017. u 19 h

Kralja Milana 48, Studentski kulturni centar Beograd

U svetu savremenih komunikacija često čujemo ovaj izraz. Svakodnevni rečnik sve više obiluje tehničkim izrazima kao što su „puk’o mi je film“, „pao mi je sistem“, „zabagovao sam“, „nemoj da me spamuješ“ i slično. Iako su ove nove reči zaista duhovite i simpatične, one služe za opis određenih „tehničkih“ stanja u čoveku i teško da mogu da prenesu nešto ozbiljnije i dublje. Istovremeno, svakog dana svedoci smo sve veće mentalne skučenosti koja za posledicu ima nesposobnost da jasno izrazimo svoja osećanja, razmišljanja, ideje ili stavove.

02 Feb 2017 no comments / READ MORE

Emocije – gospodari ili sluge

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Sreda, 14.12.2016. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Svi smo se našli u situacijama kada nas određena emocija blokira do te mere da ne možemo da se ponašamo i izrazimo onako kako bismo hteli. U takvim trenucima čini nam se da ništa ne možemo da uradimo po pitanju toga, a s vremenom donosimo zaključak „ja sam takav“.
Da li su možda emocije oruđe koje treba da naučimo da koristimo jednako prirodno kao što koristimo noge ili ruke?

Filozofska učenja nam govore da su emocije jedna od brojnih komponenti čoveka i da kao takve ne mogu da budu posmatrane izolovano od naših misli, ideja, stanja svesti ili načina na koji shvatamo život. Radi se o oruđu koje treba naučiti koristiti jednako prirodno kao što koristimo noge ili ruke – kada smo bili deca i to smo učili. Kao što hodanje ili pisanje nisu sami sebi svrha, tako i emocije predstavljaju sredstvo koje nam omogućuje da se izrazimo kao svesna i celovita bića.

15 Dec 2016 no comments / READ MORE

Putevima znanja

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Četvrtak, 24.11.2016. u 18 h

Studentski Kulturni Centar, Kralja Milana 48, Beograd

U četvrtak, 24. novembra, u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, na predavanju „Putevima znanja – kako je filozofija povezivala Istok i Zapad“ govorilo se o neobičnim putevima koji su, kroz hiljade godina, povezivali ove na prvi pogled odvojene svetove. Zahvaljujući tim sponama, iste ideje, zaodevane u različito ruho, zapisivane na različitim jezicima, pojavljivale su se s vremena na vreme i davale ogroman kulturni i civilizacijski podsticaj.

01 Dec 2016 no comments / READ MORE

Put heroja

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

put-heroja1Sreda, 21.9.2016. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Među mnogim stvarima koje su „izašle iz mode“ je herojski smisao života. Ipak, ne postoji niti jedna tradicija čovečanstva koja nam nije ostavila u nasleđe model heroja. Iza fantastičnih pustolovina, junačkih podviga, magičnog oružja kojim se pobeđuju zmajevi i čudovišta, skriva se nešto mnogo dublje: poziv da se otkrije smisao života. Kada su nas grčki filozofi pozivali da sledimo ove modele, obraćali su se unutrašnjem čoveku, jer svako od nas poseduje sopstvenu snagu, osećanja i ideje, koje mogu da ga vode ka pobedi na bojnom polju vlastitog života. Heroizam se dakle, sastoji u tome da se svaki čin života shvata kao iskušenje u kome učestvuju sve naše snage, od fizičkih, do suptilnih snaga inteligencije i duše.

20 Sep 2016 no comments / READ MORE

Era komunikacije

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Petak, 27.5.2016. u 18 h

ul. Kralja Milana 48, Beograd

Mnogo se govori o „eri komunikacije“ u kojoj, pored sve razvijenijih tehnologija koje nam se svaki dan nude, postoji sve više problema u komunikaciji.

Reč komunikacija u svom latinskom izvornom smislu, doslovno znači „pozajedničiti“. Komunikacija je razmena vitalnih elemenata koji omogućavaju obostrani rast i nadopunjavanje. Ako to nije tako, ona se pretvara u prosti „dodir“ ili „sudar“. Da bismo razvili sposobnost komunikacije potrebno je: 1. Znati slušati; 2. Znati osećati; 3. Znati misliti; 4. Znati govoriti; 5. Znati razgovarati.

Razgovor je složena umetnost koja ne zavisi od jednog čoveka, jer nas je dvoje ili više koji treba da se povežu i komuniciraju. Umeće dijaloga zapravo je umeće zajedničkog života u kome se rađa veći kvalitet ljudskih odnosa i otkrivaju nove humane vrednosti.

12 May 2016 no comments / READ MORE

Proleće i Renesansa

Posted by 5 akropola in Arhiva predavanja

Petak, 15.4.2016. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Najčešće se pojam renesanse povezuje s određenim istorijskim periodima premda sama reč sadrži mnogo šire značenje.

Sama reč renesansa znači preporod, ponovno rođenje. Ako pogledamo prirodu, videćemo da ona kroz svoje zakone cikličnosti pokazuje sposobnost preporađanja. Ako je ljudsko biće deo prirode da li i ono ima tu sposobnost?

Neoplatonski filozofi bi rekli da ima. Proleće je preporod prirode koji se događa i čoveku, jer on uvek pokazuje sposobnost da se ponovo rađa na sve višim planovima svesti.

13 Apr 2016 no comments / READ MORE